Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ekolojik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOTAUM)

"Ekolojik Tarım I" Tanıtım Toplantısı yapıldı-21.06.2020

EKOTAUM Müdürlüğü olarak 12 Aralık 2018 tarihinde Ziraat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Gençoğlan, Zir. Fak. Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda EKOTAUM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Leyla İdikut, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Kıllı ve bölüm öğretim üyeleri ile Tarla Bitkileri Bölümü lisansüstü ve 4. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla;

 

“KSÜ EKOTAUM Yönetmeliği;

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  ekolojik tarımı tanıtmak, yaygınlaştırmak, araştırmalar yapmak ve bu alanda ilgili kesimler arasında işbirliğini geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Ekolojik tarım konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait teknik elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek,...” maddeleri uyarınca,

 Sofrada Sıfır Artıkla Sağlıklı, Dengeli Beslenme ve Ekolojik Tarım” temalı bir program tertip edilmiştir. Açılış konuşmasını EKOTAUM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Rahmi KAYA yapmış, müteakiben EKOTAUM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Leyla İdikut “Ekolojik Tarım” ile ilgili özellikle öğrencilerimizde algı oluşturmak üzere kısa bir sunum yapmış, akabinde kahvaltı eşliğinde kaynaşma ortamı sağlanarak program neticelendirilmiştir...
“SOFRADA SIFIR ARTIKLA SAĞLIKLI, DENGELİ BESLENME VE EKOLOJİK TARIM” PROGRAM AÇILIŞ KONUŞMASI

 

Tohum saç, bitmezse toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!

çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

Necip Fazıl Kısakürek

Sordum sarı çiçeğe

Annen baban var mıdır?

Çiçek der derviş baba,

Annen babam topraktır.

Yunus Emre

Karnın yardım kazmayınan belinen

Yüzün yırttım tırnağınan elinen

Yine beni karşıladı gülünen

Benim sâdık yârim kara topraktır

Aşık Veysel Şatıroğlu

 

Sayın dekanım, dekan yardımcılarım,

Sayın Tarla Bitkileri Bölüm başkanım, bölüm hocalarım,

Bugünkü programımızın tertip edeni, sponsoru, Ziraat Mühendisi olma arefesindeki sevgili öğrenciler,

Hepinizi saygı ve sevgiyle selâmlıyor, “Sofrada Sıfır Artıkla Sağlıklı, Dengeli Beslenme ve Organik Tarım” temalı programımıza hoşgeldiniz diyorum.

Bir hadis-i şerifte Peygâmberimiz Efendimiz (sallallahû aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur;

“İki nimet vardır ki insanlar onların kadrini kıymetini bilmiyorlar da aldanıyorlar. Onlardan birisi sağlık, diğeri ise boş vakittir.”

Evet..., insaoğlunun genelde aldanmış olduğu ve değerlendiremediği nimetlerin en başında sağlık gelmektedir.

İnsanın elinden geldiği kadar sıhhatini koruma yollarını en azından kitaplardan okuyup öğrenerek, ömrünün sonuna kadar sıhhat ve afiyet içerisinde yaşaması gereklidir.

Cumhuriyet Üniversitesinde çok sayıda bilim adamının katılımıyla 7 Mayıs 2009’da düzenlenen ''5. Ulusal Yaşlılık Kongresi''ne katılan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü, Fizik Antropoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Akın;

İnsanın genetik yapısı gereği 120 yıl yaşayabilme özelliğine sahip olduğunu bildiriyor. Prof. Dr. Akın, sözlerine şöyle devam ediyor; ''Bu çevresel koşulları biz ne kadar olumlu hale getirebilirsek, genetik yapısı gereği, yani maksimum ömür potansiyeli gereği her insan ortalama 120 yıl yaşayabilir. Onun için bu kadar bilgi, teknik ve teknolojik düzeyi yükselmiş insanın çevresini olumlu şekilde düzenlemeye çalışması gerekir. Bütün çaba, insanın sosyoekonomik düzeyini, yaşam koşullarını uygun hale getirmeye çalışmak olmalıdır.''

İnsanı insan yapan niteliklerden birinin sosyallik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akın, ''Çevresi ve çevresindekilerle ilişki kuramayan insan yalnızdır. İnsana yalnızlık kadar zarar verebilen başka bir durum yoktur diyebiliriz. Kendisiyle, çevresiyle barışık ve ilişki kurabilen insan sağlıklıdır ve sağlıklı kalır. Sağlıklı ve dinç kalarak uzun bir ömür sürebilmek, insanın yapacağı çabalara bağlıdır. Sadece nefes alıp vermek yaşamak değildir. Aldığımız her nefesin anlamını, değerini ve önemini bilerek ona göre hareket etmeliyiz'' diyor.

Evet... Peki bizler çevremizi olumlu bir şekilde nasıl düzenleyeceğiz.

Çevrenin aslı bozuk muydu ki biz düzenleyeceğiz. Yoksa;

Gıda gereksinimimiz, lif gereksinimimiz, yakıt gereksinimimiz için; pestisitler, gübreler, hormonlar, sulama, fosil yakıtlar ve benzerleri gibi yoğun girdi kullanımıyla;

biyolojik çeşitliliğin yok olduğu,

toprakların çoraklaştığı,

üretimin marjinal topraklara kaydığı,

yüzey ve yer altı su kaynaklarının kıtlaştığı ve kirlendiği,

iklimsel değişiklikler ve küresel ısınmanın olduğu,

kısaca bozduğumuz çevremizi yeniden olumlu bir şekilde düzenlememiz gerekiyor...

Zira mecelle dediğimiz meşhur kanunda bir kural var; “def-i mazarrat celb-i menafiden evladır” yani “zararın önlenmesi, faydanın temininden önce gelir”.

 

Bizlere bu noktada çok işler düşmekte...

İşte kısa adı EKOTAUM olan KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EKOLOJİK TARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ de elbette benzer kaygılarla resmi gazetenin 1 Haziran 2010 tarih ve 27598 sayılı kararıyla kuruldu. Merkezin amacı; ekolojik tarımı tanıtmak, yaygınlaştırmak, araştırmalar yapmak ve bu alanda, ilgili kesimler arasında işbirliğini geliştirmektir.

4. sınıf öğrencilerimize verdiğim “Lif Bitkileri” dersimizde sağlıklı giyinmeden bahisle sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz algısını oluşturmaya çalıştık. Arkadaşlarımızla bunu bir etkinliğe dönüştürelim dedik. Etkinliğimizin temasını da

Sofrada Sıfır Artıkla Sağlıklı, Dengeli Beslenme ve Organik Tarım” olarak belirledik.

İşte bu noktada herhalde sözü aynı zamanda EKOTAUM yönetim kurulu üyemiz olan Prof. Dr. Leyla İDİKUT hocamıza vermemiz gerekiyor.

Tekraren davetimize icabetinizden dolayı 4. Sınıf öğrencilerim, Araştırma Merkezimiz ve şahsım adına;

başta yer tahsisi hususunda yardımcı olan sayın dekanımız olmak üzere, dekan yardımcılarımıza, bölüm başkanımıza, siz değerli hocalarımıza şükranlarımı sunar, emeği geçen hizmetli ve öğrencilerime teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım...

Prof. Dr. Leyla İdikut hocamı konuşmalarını yapmak üzere arz ederim.


 

12 Aralık 2018 Çarşamba

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Rahmi KAYA

EKOTAUM Müdürü