Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ekolojik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOTAUM)

"Ekolojik Tarım Tanıtım III" Toplantısı Yapıldı / Ekolojik (Organik) Tarımın Geleceği Parlak-21.06.2020

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ve EKOTAUM (Ekolojik Tarım Araştırma ve Uygulama) Müdürlüğü birlikteliğiyle 10 Nisan 2019 tarihinde Ziraat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Gençoğlan ve dekan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Küsek ve aynı zamanda EKOTAUM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Leyla İdikut, Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet Kubilay Er, konuşmacı olarak; Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve toplantının organizasyonunda büyük emeği geçen Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan Bitki Koruma Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla;

 “KSÜ EKOTAUM Yönetmeliği; Merkezin amacı, MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  ekolojik tarımı tanıtmak, yaygınlaştırmak, araştırmalar yapmak ve bu alanda ilgili kesimler arasında işbirliğini geliştirmektir. Merkezin faaliyet alanları, MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır; a) Ekolojik tarım konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait teknik elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek,...” maddeleri uyarınca; "Ekolojik Tarım Tanıtım III." toplantısı Sofrada Sıfır Artıkla Sağlıklı, Dengeli Beslenme ve Ekolojik Tarım” temasıyla gerçekleştirilmiştir.
Açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Gençoğlan yapmış; öğrencilerimizle özellikle Ekolojik Tarım konusunda bu ve benzeri toplantıların şu anda olduğu gibi ilerleyen zamanlarda da toplantıların düzenleneceğini iletmiştir.

EKOTAUM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Rahmi KAYA; özellikle bu toplantının organizasyonunda emeği geçen başta Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan olmak üzere öğrencilerimize ve katılımcılara kısa teşekkür yapmıştır.

Müteakiben Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet Kubilay Er kısa bir selamlama ve teşekkür konuşması yapmıştır.

Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve EKOTAUM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Leyla İdikut “Ekolojik Tarım” ile ilgili özellikle öğrencilerimizde algı oluşturmak üzere; Ekolojik Tarım”ın tanımı, kapsamı hususlarında sunum yapmışlardır.

Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı yaptığı konuşmada;

“...Ekolojik tarımın programlanması, danışmanlık hizmeti alınarak gerçekleştirilmesi, kullandığınız üretim materyalinin de organik olmasını gerektirecek uygulamalardır. Dolayısıyla konvansiyonel tarımda; her türlü girdi kullanırsınız, maksimum verimi alıp bundan maksimum kâr elde etmeyi düşünürsünüz. Ama ekolojik tarımda her şeyden önce kapalı bir sistem kurmanız önerilir. Nedir kapalı sistem; bir büyük çiftlik düşünün, bu çiftliğin hayvanları var ve bitkisel üretimi var. Gerek hayvanları ve gerekse bitkisel üretimin birbirini destekleyecek şekilde o çiftlikte üretilmesi işleminin profesyonelce yani biz ziraat mühendislerince veya bu işi bilenleriyle yapılması işlemine ekolojik tarım diyoruz ve bunun da bakanlıktan mutlaka sertifikasını almamız gerekiyor...”

Devamında Türkiye’deki organik tarım rakamları hakkında da bilgi veren Akıncı; bu tür programların devamı dileği ile konuşmalarını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Leyla İdikut yaptığı konuşmada;

“...Tarımda toprağı kullanıyoruz tohumu kullanıyoruz, bunları üreterek bunlardan da bitkisel ve hayvansal ürünü üretiyoruz ve bunları değişik aşamalarda değerlendirerek tüketiyoruz. Tükettiğimiz hayvansal bitkisel ürünlerin hepsinin kökeni tarımdan gelmekte... Her yıl obeziteden çok sayıda insan yaşamını yitirmekte. En güzel sporda tarımsal üretim yapmaktır...”


Akabinde kahvaltı eşliğinde kaynaşma ortamı sağlanarak program neticelendirilmiştir...